ul. Wiejska 4a 84-240 Reda
+48 605 902 083

Oferta biura rachunkowego

biuro Rumia

Biuro rachunkowe Monika Dybowska

Nasze biuro rachunkowe oferuje m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość),
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (tzw. uproszczona księgowość),


 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,


 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT,
 • rozliczenia roczne,


 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług


 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • obsługę spraw kadrowo-płacowych, prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi, np. listy płac, deklaracje wynagrodzeń pracowników, druki przelewów na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich zobowiązań podatkowych itp.
 • rozliczenia z ZUS,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędami, włącznie z wszelkimi niezbędnymi dokumentami